Gyárvárosi Tehetségpont

Megjelent: 2021. február 11. csütörtök
Gyárvárosi Tehetségpont

 


A Gyárvárosi Általános Iskola évtizedek óta kiemelt jelentőséget tulajdonít a tehetséggondozásnak mind a tanórán belül, mind a tanórai foglakozásokon kívül.
Iskolánk több mint 100 éves múltra tekint vissza. A régi dokumentumokban fellelhető, hogy mindig jelen volt az iskolában a tehetséges tanulók támogatásának igénye. Több szakkör működött és működik jelenleg is intézményünkben, melyek a kor társadalmi igényeit próbálják követni.

Pedagógiai Programunkban a tehetség, a képesség kibontakoztatásához szükséges iskolai tevékenység területei, az alkalmazás módszerei, eszközei, formái külön fejezetet kaptak.
Ebben fogalmaztuk meg a tevékenység területeit:
1. Tehetségek felismerése, a képességek fejlettségi szintjének megállapítása
2. Tehetségfejlesztés, képességfejlesztés /Iskolán belül/
3. A fejlesztés hatékonysága, értékelés
Pedagógusaink elhivatottságának és szakértelmének köszönhetően számos továbbképzésen vettek részt. Egy kollégánk rendelkezik tehetségfejlesztői szaktanácsadó végzettséggel. A kompetenciaalapú oktatás széles módszertanának és tanulási technikáinak köszönhetően már a tanórák keretein belül is lehetőség nyílik a tehetségek azonosításának és fejlesztésének különböző módjaira. Ez irányú munkánk hatékonyságát számos versenyeredmény igazolja a különböző kompetencia területeken (matematika, magyar nyelv és irodalom, zene). Ezek az eredmények hívták életre azt az igényt, hogy tanórán kívüli kereteket biztosítsunk a tehetség ígéreteknek. 2010-ben bekapcsolódtunk a tehetségpontok hálózatába. Először regisztrált, majd 2011-től Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk. A tehetségpont hatóköre helyi és ezen belül intézményi.
Az Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím elnyerése 3 évre szól, megújítása 2014-ben sikeresen megtörtént, az idei tanévben pedig újra pályáztunk a cím megerősítésére. A tanulók és szülők számára egyre népszerűbbek műhelyfoglalkozásaink, a kollégák lelkes, szakmailag magas színvonalú munkájának köszönhetően. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a MATEHETSZ által kiírt pályázatokat. Az elmúlt években és az idei tanévben is több sikeres pályázat segíti a tehetségműhelyek munkáját. Műhelyeink száma évről-évre változik, az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően.

A 2017/2018-as tanévben a Tehetségpont keretein belül öt tehetségműhely működik három tehetségterületen: nyelvi, matematika logikai és a művészeti nevelés területén.
Tudorka klub (anyanyelv)
Kézműves műhely
Matekos
Kalandozás a mesevilágban
Kéz a kézben - „NÉ-MA” (német-magyar)
A tehetségműhelyek közül az idén három műhely is nyert a MATEHETSZ által kiírt pályázatokon. A tehetségműhelyek működtetésén kívül más jellegű tevékenységet is folytatunk; együttműködünk más tehetségpontokkal, melynek keretében közös szakmai napokon, műhelybeszélgetéseken, közös szervezésű versenyeken veszünk részt. Tehetségkönyvtárunk is egyre bővül, mely külön helyet kapott iskolai könyvtárunkban. Kollégáink évről évre élnek a MATEHETSZ által kiírt akkreditált továbbképzések lehetőségeivel is.

Találatok: 1130